Inventarisaties

In het natuurbeheer wordt een goede inventarisatie van de in een gebied aanwezige flora en fauna steeds belangrijker. Vaak is een globale inventarisatie van een gebied voldoende, maar soms is het wenselijk dat er ook gekeken wordt naar het voorkomen van ongewervelden.
Het inventariseren hiervan is vele malen complexer. Dit omdat er duizenden soorten lastig te onderscheiden ongewervelden in Nederland voorkomen. Vaak is onderzoek met behulp van binoculair of microscoop nodig om deze soorten op naam te brengen.
Focus Natura heeft de kennis in huis om juist ook deze ongewervelden in kaart te brengen. Door jarenlange ervaring met de verschillende insectensoorten is een deskundige inventarisatie gegarandeerd. Tevens kunnen, indien gewenst, aan de hand van de verkregen gegevens beheeradviezen gegeven worden.

Robin Kraaij heeft verschillende inventarisaties uitgevoerd:

  • Loozerheide, i.o.v. Ark Natuurontwikkeling.
  • Grenswallen rondom Liempde i.o.v. Natuurwerkgroep Liempde
  • Percelen rondom Valkenburg voor perceeleigenaren
  • Wolfhaag, i.o.v. Ark Natuurontwikkeling